Andre etasje.
Lokale med plass inntil 80 personer.