Oskar Eklund (bilde)

var leder for Templar Tempel Ridder Ordenen i Norden fra 1903 til 1938 og internasjonal leder fra 1938 til 1940.

Temple Ridder Order har tatt sitt navn fra middelalderens tempelriddere, men har en helt annen opprinnelse.  Den er ikke en historisk videreføring av middelalderordenen. 

Ordenen oppsto i kjølvannet av Washington-bevegelsen som samlet hundretusener av tilhengere i USA tidlig på 1840-tallet, med formål å bekjempe et stadig økende alkoholmisbruk med alvorlige sosiale skadevirkninger. For å få mer struktur på bevegelsenbleThe Sons of Temperance stiftet i 1842 og i 1845 ble det ut fra denne bevegelsen stiftet Temple of Honor and Temperance (Templet av ære og edruelighet).

Det var denne Ordenen som allerede i 1887 etablert seg i Sverige som Tempelridderordenen og finnes nå i hele Norden. Ordenen krever at medlemmene selv ikke bruker rusmidler. Ordenen bygger videre på kristen grunn. Bare menn kan bli medlemmer, men søsterordenen, Tempel Bygger Ordenen, er for kvinner.

Ordenen på Sunnmøre:

Ridder Templet St. Georg ble stiftet i Ålesund 29. juni 1931, etter å ha vært en Utpost under RT Kong Sverre i Trondheim. Den første tiden måtte brødrene i Ålesund reise til Trondheim for å ta grader. Derfor var det stor glede da vi fikk vårt eget Tempel i Ålesund som ble stiftet av Ordenens Høyeste Stor Mester Oskar Eklund. Vi vil i år feire vårt 90-års jubileum.

Etter å ha leid lokaler både hos Odd Fellow og hos Frimurerne, kunne vi i 1962 flytte inn i vårt eget i hus. Da kjøpte vi Odd Fellows bygning i Skaregata 14.

31. mai 1975 fikk vi vår utpost i Sykkylven. Den holder i dag til i kirke- kjelleren i Ikornnes Kyrkje.

Se også på: tempelridderordenen.no

Skaregata 14, er RT. St. Georgs bygning.

--------------------------------

RT. St. Georg

http://www.tempelridderordenen.no/

Ta en titt på tempelridder.no

 

RT. St. Georgs Tempelsal i Skaregata 14. Ålesund

​Et inkluderende fellesskap for verdibasert utvikling

Ordenen bygger på fire grunnleggende verdier:
Sannhet - Kjærlighet - Renhet - TroskapDisse fire verdiene har avgjørende betydning
for alt menneskelig samspill og for tillit mellom mennesker.