En oppsynsmann ved Snake River i Yellowstone National Park.